sistema d’inscripció a les caminades de gent gran de l’Eixample

Condicions per participar

 • Tenir 60 anys o més, o estar en situació de prejubilació a partir dels 55 anys.
 • Residir al districte de l’Eixample, o
 • Ser soci d’un casal o espai de gent gran municipal, o bé d’una entitat de gent gran, de l’Eixample en qualsevol cas.

Llocs d’inscripció

Es fa únicament en aquests dos espais:

 • Espai Esquerra de l’Eixample, carrer Rosselló 78-80, telèfon 934 108 265
 • Espai Sant Antoni, carrer Comte Borrell 44-46 (interior d’illa), telèfon 934 516 736

Horari

De dilluns a divendres feiners de 10:30h a 12:30h i de 17:00h a 19:00h.
Fora d’aquests horaris no es tramitarà cap inscripció.

Forma d’inscripció

 • Presencial o per telèfon. {*}
 • Cas de no poder-ho fer personalment, una altre persona ho podrà fer en nom seu, sempre que faciliti les dades personals necessàries.
 • Només es podran tramitar com a màxim dues inscripcions per persona cada vegada.
 • Per agilitzar les inscripcions caldrà tenir a punt totes les dades personals a facilitar: nom i dos cognoms, número del dni, edat, telèfon principal, telèfon d’emergència, Espai i número de soci (en cas de ser-ho).

{*} Quan sigui la primera inscripció a alguna d’aquestes activitats caldrà que es faci de forma presencial. Les posteriors es podran fer presencialment o per telèfon.

Termini d’inscripció

 • Quedarà obert set dies abans de cada una de les activitats. Quan la data d’inici d’inscripció coincideixi en festiu quedarà ajornada pel següent laborable.
 • Un cop cobertes les places assignades a cada activitat els que arribin a continuació restaran en llista d’espera per cobrir possibles vacants.
 • Un cop confirmada la inscripció, i en cas de no poder assistir per qualsevol motiu, caldrà informar-ne a un dels dos llocs d’inscripció, a fi que la seva plaça pugui ser coberta per una altre persona.
 • Per poder participar serà requisit previ haver fet i tenir confirmada la inscripció.

Preu

 • Aquestes activitats són gratuïtes.
 • Són a càrrec dels participants les despeses de viatge als llocs (habitualment en transport públic) i d’altres de tipus personal.

Veure també:
Requisits de participació
Recomanacions per participar