Barnatresc. Condicions per participar

Per participar a les caminades del Barnatresc no hi ha cap condicionament ni requisit.
No hi ha inscripció prèvia, solament cal presentar-se al lloc i hora de sortida.

Si no es disposa del carnet del Barnatresc, el mateix dia i en el lloc de sortida, cal recollir el full de participació, el qual s’haurà de presentar als controls de pas, i lliurar-lo a l’arribada amb totes les dades del participant.

A la sortida també es facilita a tots els participants la informació necessària per fer el recorregut: mapa, relació de carrers, etc.

El carnet del Barnatresc no s’ha de demanar enlloc i no és cap requisit per participar a les caminades. Per obtenir-lo solament cal participar en alguna de les caminades programades i omplir les teves dades personals demanades en el full de participació, amb aquestes dades quan es faci una edició de carnets (normalment se’n fan una a l’any, no després de cada caminada), l’enviaran a domicili.

Cas de no tenir el carnet, encara que s’hi hagi participat en diverses caminades, cal tenir paciència. Si passa un any des de la primera participació i no l’has rebut pots fer-ho saber a través d’un correu electrònic a l’adreça: asenexba@euro-senders.com.

Quan tinguis el carnet i vagis a les caminades no te’l deixis a casa i procura no perdre’l.

Qui disposi del carnet del Barnatresc a la sortida haurà de passar el codi de barres del carnet pel lector corresponent, aquesta mateixa operació s’haurà d’efectuar als controls de pas i a l’arribada.

Important:
Qui participi amb el carnet no ha de fer servir el full de participació.

El lliurament del full de participació degudament complimentat i reomplert a l’arribada, o les lectures del codi de barres del carnet del Barnatresc, serà el que acrediti la participació en cada una de les caminades i el que donarà dret a obtenir el pin segons el nombre de participacions anuals.

La posessió del carnet Barnatresc no representa cap cost per al titular ni tampoc representa el pertànyer a algun club o entitat de cap mena, tampoc representa cap vincle entre el titular i la organització de les caminades, tan sols és un instrument per a facilitar la participació a les caminades i per a simplificar el registre informàtic de les participacions.

La participació a les caminades del Barnatresc no té caràcter competitiu, cada persona camina al seu ritme i s’aconsella no córrer per poder gaudir de les coses interessants que es trobaran al llarg de l’itinerari. Cal tenir en compte, però, que hi ha un horari límit per a l’arribada i uns horaris per accedir als controls de pas i avituallament que s’han de respectar.

Per tenir fitxa a la base de dades del Barnatresc i poder rebre la informació de les activitats, cal participar en alguna de les caminades programades i lliurar el full de participació completament complimentat a l’arribada.

Més informació

Info Barnatresc
Tel.: 616 672 173 (solament els dilluns laborables de 17 a 21 hores)
Servei d’informació esportiva: tel. 934 023 000
010 (el preu de la trucada té el cost que estableix l’operadora)

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS
Creu dels Molers, 6
Tel. 934 415 021
08004 Barcelona
asenexba@euro-senders.com